Activitats de lleure i les emocions en els nens


Les activitats de lleure educatiu són un complement en l’educació emocional dels nens

Almenys un 80% de l’èxit en l’edat adulta prové de la intel·ligència emocional.

Daniel Goleman

L’assertivitat, la capacitat de relacionar-se de manera respectuosa, la resilencia i altres qualitats de la intel·ligència emocional poden ser apreses i estimulades mitjançant activitats com a tallers, música, saltar en jocs inflables, jocs d’equip i altres activitats de temps lliure educatiu.


Els sentiments són les reaccions als nostres pensaments, per aquest motiu són subjectius. La manera en què els nens entenen el que els succeeix determinarà en gran manera els seus sentiments.

La manera en què els nens s’exerciten en la gestió de les seves emocions determinarà en gran manera, segons l’autor del llibre “La Intel·ligència Emocional” , l’èxit en la seva edat adulta.


T’explicarem el que succeeix en els nens quan participen en una activitat de temps lliure educatiu ben organitzada.

S’exerciten


La inactivitat és una causa d’avorriment i desanimo que pot conduir a la depressió. L’exercici en canvi, és eficaç per a activar l’hipotàlem, una part del cervell que controla tot el metabolisme i el sistema nerviós.


Desenvolupen habilitats socials:


El fet de veure somriure a un altre nen, contagia, estimula i genera emocions positives i saludables per a un altre. Desenvolupen empatia, comunicació, respecte i autocontrol entre altres.


la sensació de llibertat que té un nen en saltar és plena i li proporciona seguretat.


Identifiquen emocions:


El joc és un gran aliat per a gestionar les emocions, a través de diversos tallers i jocs se’ls pot ajudar a identificar les seves emocions, a treballar amb elles i a aprendre la manera correcta de reaccionar.

La música: Ningú pot dubtar que la música és un activador de les emocions, i ben utilitzada és eficaç per a motivar, animar i ajudar a superar emocions negatives.


Així que! aprofita les activitats de temps lliure com complement a l’educació i la gestió de les emocions.

Verified by MonsterInsights