Monitoratge de menjador escolar

Amb Triajock el migdia es converteix en un moment privilegiat per a treballar l’educació

Oferim un servei de menjador que s’ajusta a les necessitats de la seva institució, amb el qual a través del treball diari amb els estudiants, se fomenti l’educació alimentària, d’higiène, la creació d’hàbits de vida saludable i l’adquisició d’autonomia.

El nostre treball es basa en ...

Educació Alimentària

Treballem per a fomentar una actitud correcta davant el menjar, guiant a nens i nenes en els hàbits de vida saludable.

Activitats de lleure

Aprofitem el temps lliure per descansar i disfrutar amb activitats grupals o individuals, mantenint l’equilibri entre temps lúdic i activitat intel·lectual.

Higiène i ordre

Acompanyem a nens i nenes en els hàbits d’higiène, en el mantenimient dels espais i convivència interpersonal durant l’hora de dinar.

Altres serveis

La nostra experiència i professionals ens avalen per assumir serveis com l’adecuació de les instalacions, gestió econòmica i financera, servei de càtering, i molt més… Pregunta’ns!

Més informació?

Triajock serveis amb propòsit!

Verified by MonsterInsights