Així es fabrica un joc inflable

A continuació t’expliquem com és el procés que requereix la fabricació d’un castell inflable de qualitat:

Existeix una normativa per a la fabricació de jocs inflables

En els últims mesos vam tenir l’oportunitat al nostre proveïdor de jocs inflables i veure de prop el procés de fabricació d’aquests.

Cada fabricant té el seu propi estil i distintius, però tots es regeixen per la mateixa normativa, la UNE-EN 14960:2014 o el seu equivalent internacional EN 14960:2013. De la qual hi ha actualment altres versions vigents com la UNE-EN 14960-1:2019 i UNE-EN 14960-2:2021

La norma UNE-EN 14960 assegura la qualitat de la fabricació dels jocs inflables

En ella s’especifiquen els requisits de seguretat la producció d’inflables com el disseny, fabricació, instal·lació i manteniment d’aquests.

La norma, publicada per l’Associació Espanyola de Normalització , també estableix mesures enfront de riscos, accidents així com la informació que ha de proporcionar el fabricant en l’inflable.

Etapes de fabricació d’un joc inflable

Disseny del joc inflable

Es crea un prototip de l’inflable mitjançant un dibuix informatitzat en 3D amb mesures per cada peça que el compondrà.


S’han de tenir en compte detalls com l’altura, l’àrea i la distància entre les torres d’un castell inflable, aquests estan regulats per la normativa com mesura preventiva d’accidents

Tall de la lona

Els inflables es fabriquen en teixit de Poliester recobert de PVC, ja que aquest és impermeable, amortidor, aïllant tèrmics i sobretot, resistent als trencaments; el que li converteix en el material idoni per a aquest tipus de jocs.

Però això no és suficient per a garantir la seguretat dels usuaris, la lona ha de ser ignifuga, per a evitar que l’inflable s’inflami cremi i es propaguin les flames a través d’aquest..

La lona en si sola no és ignifuga, és necessari que sigui sotmesa a un tractament especial perquè sigui resistent al foc.

A continuació es procedeix al tall de cada peça mitjançant la programació de traçadors. La qualitat d’aquests és fonamental perquè el tall sigui perfecte i fidel al disseny original

Pintura i decoració del joc inflable

Es procedeix a la pintura i decoració de cadascuna de les parts de l’inflable. Tots els jocs inflables estan decorats amb motius infantils o dissenys acolorits que conviden a la diversió, però els materials dels quals està composta la pintura són garantia de qualitat per a la salut de l’usuari.

En el cas del nostre proveïdor la decoració de l’inflable és artesanal, ja que d’aquesta manera els colors són més vius, les imatges tenen major volum, profunditat i augmenta la seva durabilitat.

El tipus de pintura utilitzada és molt important, ja que les pintures han d’estar certificades com “no toxicas”, algunes pintures contenen materials toxicos com per exemple, amiant, plom, formaldehido, hidrocarburs
alquitranados, carbolíneos i bifenilos policlorados .

Assemblatge del joc inflable

Es procedeix a cosir totes les parts amb màquines de costura industrial utilitzant un fil de niló resistent, és important que l’operari que faci la costura tingui destresa perquè les costures quedin resistents i les formes del disseny original no es perdin.

Com més reforçada la costura, millor, el nostre proveïdor sempre passa costures dobles a tot l’inflable.

La qualitat del fil de les costures és fonamental per a evitar riscos de trencament. Ha de ser un fil d’alta resistència i ignifugo.

Se li integren totes les mesures d’ancoratge, protecció i etiquetes d’instrucció per a l’usuari, normativa i identificació del fabricant.

Assaig: Comprovació de la qualitat del castell inflable

Una vegada tenim tot l’inflable assemblat, es procedeix a instal·lar-ho i realitzar totes les proves indicades en la norma.

Aquest pas és fonamental per a garantir la seguretat i qualitat de fabricació de l’inflable, en aquest es tenen en compte els següents factors:

• Concordança amb la comanda, amb el disseny i amb la norma específica aplicable: forma, verticalitat i estabilitat, comprovació de la correcta execució de les costures i rematades de vores, decoració.

Es comprova la suficiència i manteniment de la pressió interior, es verifiquen les dimensions generals i particulars, accessos i rampes, altures de plataformes, correcta ubicació i disposició d’ancoratges, cremalleres, xarxes, cordes, esglaons, tubs d’ompliment, tapes de tubs, anses de manipulació, etiquetatge, etc.


• Verificació d’altres paràmetres normatius, interns o sol·licitats pel client, en el seu cas.

Embalatge

Una vegada ha estat provat el producte s’embala en un sac contenidor o lona protectora que és fabricat segons les mesures i característiques de l’inflable..

L’embalatge també inclou la fitxa tècnica de l’inflable i el manual d’instruccions en el qual s’indiquen les dades tècniques del producte, el mètode de muntatge, la garantia, el manteniment i les normatives d’ús d’aquest.

Triajock compta amb proveïdors de jocs inflables d’alta qualitat

En la nostra visita a Dieserso, S.L, fabricador dels nostres inflables vam poder comprovar una vegada més que el material de què disposem té un alt nivell de qualitat des de l’elecció dels seus materials fins a l’últim procés de fabricació.

La nostra filosofia de treball està basada en la qualitat i la confiança, per aquest motiu treballem amb ells.