Aprendre a través de l’expèriencia és màgic!

Les experiències lúdiques són un gran recurs en el qual queda moltíssim per explotar a nivell educatiu.


En el procés per a obtenir un aprenentatge significatiu, l’alumne ha d’adquirir no sols continguts, sinó competències que li permetin continuar creixent i ser protagonista del seu propi aprenentatge.

Aquesta és l’estratègia educativa que desenvolupa una habilitat valuosa per a tota la vida anomenada aprendre a aprendre.

Aprendre a aprendre és un aprenentatge significatiu perquè consisteix en el fet que l’individu construeixi el seu coneixement a partir de coneixements i experiències anteriors, amb la finalitat d’aplicar-los a diversos contextos de la seva vida, de tal manera que sigui capaç d’adaptar-se a les circumstàncies, canvis i exigències que se li vagin presentant en el camí.

Un xou pot ser un gran recurs educatiu, perquè, per les seves característiques, a través d’aquest és possible integrar espais de formació i de pràctica, fomentant així l’adquisició de les diferents competències bàsiques a mitjançant l’experiència.

Un exemple d’això és aquest:

L'institut Salas I Xandri ha desenvolupat el projecte “Som màgics” en el qual els alumnes són guiats cap a un aprenentatge significatiu en el qual la màgia és el fil conductor.

L’objectiu d’aquest projecte consisteix a aconseguir que els alumnes puguin aplicar els coneixements adquirits i per adquirir en les diferents àrees de la seva vida.

Per a aquest projecte tan transversal, l’institut Salas i Xandri ha contractat els serveis de Triajock que van consistir en una experiència didàctica en la qual el Mag Ramó explica “els secrets de la màgia” i assessora als alumnes en la preparació del seu propi espectacle de màgia.

màgia educativa

Els alumnes de 3r de l’ESO de l’institut Salas I Xandri han descobert les implicacions que té fer màgia a nivell del coneixement lectiu com a matemàtiques, física, química, així com la necessitat del desenvolupament d’habilitats en l’àmbit social.

Des de Triajock hem col·laborat amb aquest projecte desenvolupant una guia didàctica sobre “Misdirection” que el propi Mag Ramó va portar a la pràctica en un xou educatiu.

Misdirection i les competencies bàsiques
Mag Ramó explica els secrets de la màgia

Els alumnes van aprendre diversos trucs de màgia

També les tàctiques que poden utilitzar per a realitzar un bon xou de màgia.

A més d’això van aprendre habilitats socials entre les quals Mag Ramó va modelar diferents estratègies per a mantenir l’atenció del públic durant un espectacle, la gestió del ritme d’un xou, com usar els silencis i la comunicació no verbal.

Durant una segona sessió, Mag Ramó tracta amb cada grup cooperatiu aconsellant-los sobre el desenvolupament del seu propi xou de màgia.

En Triajock investiguem mètodes lúdic educatius que fomentin l’aprenentatge de competències bàsiques amb l’objectiu d’oferir serveis educatius de qualitat.

La nostra passió és desenvolupar activitats ludico pedagògiques, que inspirin als participants en el seu desenvolupament integral a través del joc.

Afegim valor pedagògic a les nostres propostes recreatives. Pensem cada acció enfocant-nos a afavorir el desenvolupament i la inspiració de les persones.

Contacta amb nosaltres quan vulguis oferir aprenentatges significatius a través d’activitats lúdiques.