Estratègies per a Impulsar la Participació en el AMPA – AFA

La participació és clau per a l’èxit de les famílies en l’AMPA – AFA.

Cada inici de curs l’AMPA o l’AFA s’enfronta al repte d’impulsar el progrés educatiu dels alumnes i generar ponts entre la institució i les famílies.

El gran obstacle per a aconseguir bons resultats en el que l’AMPA o AFA es proposi és en molts casos la falta de participació, ja que és un treball voluntari que implica compromís i molta dedicació.

Conseqüències de la no participació de les famílies en l'AMPA - AFA

Tant humans com de recaptació de fons.

Per tant, dificultat per a ser un canal eficaç entre els interessos i necessitats de les famílies i els del centre educatiu. Hi haurà menor connexió entre l’escola i la llar.

Podrien veure’s limitats els recursos per a desenvolupar programes o activitats complementàries que afavoreixin l’enriquiment dels estudiants.

La falta d’implicació de les famílies en l’AMPA – AFA envia el missatge que els pares no estan interessats o compromesos amb l’educació dels seus fills la qual cosa pot influir en l’actitud dels estudiants cap al centre i en el seu rendiment acadèmic.

Baixa la qualitat educativa i les relacions sanes entre alumnes i famílies, i entre aquests amb la comunitat educativa.

Existe mayor probabilidad de sensación de aislamiento y por ende disminución o carencia de sentido de pertenencia a la comunidad escolar.

Menor capacitat per a abordar problemes i menor influencia en les polítiques escolars.

Consecuencias de la no participación en el AMPA

La participació de les famílies amb l’AMPA – AFA és fonamental per a fomentar un entorn saludable dins de la comunitat educativa i en el bon desenvolupament dels estudiants.

Compartirem amb tu algunes estratègies per a impulsar la participació de les famílies en l’AMPA o AFA que hem pogut comentar amb les diferents associacions de pares de família amb què tenim contacte en el nostre acompanyament per al desenvolupament d’esdeveniments com a festes de fi de curs, espectacles educatius, monitoraje de menjador i activitats de nadal.

Abans de res et recomanem identificar alguns dels següents factors és present en la comunitat del centre.

Factors que influeixen en la falta de compromís i participació en l'AMPA - AFA

Desconexió

És necessari que les famílies tinguin la informació clara sobre com funciona l’AMPA – AFA, el seu projecte, valors i integrants, però també és molt important desenvolupar estratègies per a conèixer les inquietuds, dubtes, necessitats, temors, opinió i manera de pensar de les famílies per a poder connectar.

Descoordinació

Si els integrants de l’AMPA – AFA no tenen la informació i recursos necessaris per a dur a terme les seves activitats es frustraran, desmotivaran i podrien desanimar amb si a més famílies.

Manca d'interès

Si el projecte que presenta l’AMPA – AFA a les famílies no compleix amb les seves expectatives no generarà interès per participar.

Relació amb l'equip educatiu

El principal objectiu d’un AMPA – AFA és representar a les famílies davant la institució i fer de pont entre les parts, si la relació amb l’equip educatiu no és saludable, l’associació no pot complir bé aquest patpel i les famílies podrien perdre seguirdad per a donar suport als projectes de l’AMPA – AFA.

Manca de planificació

La falta de planificació es fa visible amb facilitat, ja que genera descoordinació, les famílies no poden fer costat a una organització que no té un pla amb estratègies col·lectives i individuals que li porti a objectius concrets.

Manca de conciliació familiar

És necessari generar espais, estratègies i utilitzar eines que facilitin la participació de les famílies que tenen condicions laborals que els dificulti participar.

Una vegada has pogut identificar els punts que pots millorar, et donarem idees perquè puguis treballar a canviar el rumb de l’AMPA – AFA cap a un sistema de treball que afavoreixi la participació de les famílies i generi en elles compromís.

Estratègies per a fomentar la participació en l'AMPA - AFA

Esperem que aquestes estratègies siguin útils per a fomentar la participació i el compromís de les famílies amb l’AMPA – AFA, treballar de manera ordenada i consistent és la clau per a aconseguir-lo.

Si estàs planificant activitats

Podem ajudar-te

Si la teva institució està situada a Catalunya i necessites activitats lúdic pedagògiques per a la teva planificació estarem encantats d'acompanyar-te en la fantàstica experiència de dinamitzar, cohesionar i inspirar als estudiants.

Contacta con nosotros
Verified by MonsterInsights